Trets d’identitat

imatge-identitat

Els trets d'identitat del centre estan definits en els documents pels quals es regeix la vida escolar referida tant a l'àmbit educatiu com social.

En general, expliquen la forma d'organització del centre i marquen els objectius que es pretenen assolir.

PEC : Projecte Educatiu de Centre

LIC: Projecte Lingüístic 2013

NOFC: Normes i Funcionament