PROGRAMA OPERATIU DE CATALUNYA 2014-2020,
COFINANÇAT PEL FONS SOCIAL EUROPEU
Ensenyaments que possibiliten l’accés a diferents nivells del sistema educatiu

  • Preparació per a les proves d’accés a grau mitjà
  • Preparació per a les proves d’accés a grau superior
  • Preparació per a les proves d’accés a la universitat per a majors de 25 anys
  • Ensenyaments d’educació secundària per a persones adultes

Ensenyaments transprofessionals

  • Llengua estrangera (anglès)
  • Ensenyaments COMPETIC

Comments are closed.