OFERTA FORMATIVA

Aquests són els cursos que s'imparteixen al CFA Eugeni d'Ors. Dins de cada curs hi ha diferents nivells:

 

OFERTA CURS 2018-2019

 

ENSENYAMENTS

NIVELL

MATÍ

TARDA

VESPRE

LLENGÜES

 

  LLENGUA CASTELLANA (Nivell 1)

1

 

 

  LLENGUA ANGLESA (Nivell 1)

1

1

 

  LLENGUA ANGLESA (Nivell 2)

1

1

 

  LLENGUA ANGLESA (Nivell 3)

1

 

1

CICLE DE FORMACIÓ INSTRUMENTAL

  NIVELL 1

1

 

 

  NIVELL 2

 

1

 

  NIVELL 3

 

1

 

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

  NIVELL 1r

1

 

 

  NIVELL 2n

1

 

 

PREPARACIONS PER A LES PROVES D’ACCÉS

  CAM

 

1

 

  GRAU SUPERIOR (Comunes)

1

 

 

  GRAU SUPERIOR (Específiques)

5

 

5

  PAU >25 i >45

1

 

1

INFORMÀTICA

  COMPETIC INICIAL

1

1

 

  COMPETIC 1

1

 

1

  COMPETIC 2

1   1

  COMPETIC 3

 

 

1