Competic I

imatge-informatica

DESTINATARIS DEL CURS:

Persones amb un domini elemental de l’ordinador. És un curs que correspon a un nivell d’aprofundiment respecte l’inicial. S’adreça a les persones que han cursat abans el nivell Inicial o que tenen uns coneixements elementals del funcionament de l’ordinador, del tractament de text, de l’ús del correu electrònic i de la cerca d’informació per Internet.

ESTRUCTURA DEL CURS:

El nivell COMPETIC 1 engloba tres competències:

1.- Tractament de la informació numèrica (Full de càlcul).
- El seu objectiu és crear i utilitzar fulls de càlcul i aplicar-los a les activitats que requereixen l'ús d'operacions i funcions.

2.- Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment (Multimèdia).
- El seu objectiu és tractar la informació gràfica, sonora i imatges fixes i en moviment.

3.- Cultura participació i civisme digital (Participació digital).
-El seu objectiu és utilitzar de manera eficient, cívica i segura els recursos de què disposa la ciutadania en la societat digital, i aplicar-los selectivament en els diversos àmbits de la vida quotidiana, amb la finalitat del desenvolupament personal, la participació i la col·laboració en la societat.

OBJECTIU:

La finalitat del curs és que els i les alumnes, en acabar, siguin usuaris autònoms d’un equip informàtic domèstic i se serveixin de les seves prestacions per portar a terme, d’una manera crítica i reflexiva, accions habituals de la vida quotidiana: comunicar-se, realitzar tràmits administratius, cercar informació, ajudar els fills i filles en les seves tasques escolars, trobar oportunitats d’entreteniment i de formació permanent… Un altre objectiu d’aquest curs és proporcionar una sèrie de recursos per accedir al món laboral, en millors condicions, o per evolucionar en el lloc de treball, en el cas que l’alumne/a estigui en actiu.

Superant aquest curs s’obté l’acreditació d’ACTIC BÀSIC

DURADA: 3 hores/setmana, de setembre a juny.

HORARI: Matí  o Vespre.