Competic II

imatge-informatica

DESTINATARIS DEL CURS:

Persones amb un domini efectiu. S’adreça a les persones que han cursat abans el nivell I o  tenen  l’acreditació ACTIC BÀSIC o que tenen uns coneixements prou assolits del funcionament de l’ordinador, del tractament de text, de l’ús del correu electrònic, de la cerca d’informació per Internet i del tractament de la imatge i les presentacions.

ESTRUCTURA DEL CURS:

El nivell COMPETIC 2 engloba vuit competències:

1.- Cultura participació i civisme digital (Participació digital).

2.- Tecnologia digital, ús de l'ordinador i del sistema operatiu (Tecnologia).

3.- Navegació, cerca i comunicació en el món digital (Navegació i comunicació).

4.- Tractament de la informació escrita (Tractament text).

5.- Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment (Multimèdia).

6.- Tractament de la Informació numèrica (Full de càlcul).

7.- Tractament de les dades (Base de dades).

8.- Presentació de continguts (Presentació).

 

OBJECTIU:

Per les característiques del seu contingut, aquest curs està destinat tant a les persones que orientin el seu aprenentatge cap al món laboral o professional, com a qui tingui un interès personal per aquests programes.

Superant aquest curs s’obté l’acreditació d’ACTIC MITJÀ

DURADA: 4 hores/setmana, de setembre a juny.

HORARI: Matí o Vespre