Competic III

imatge-informatica

DESTINATARIS DEL CURS:

Persones amb un domini ampli. Va adreçat a les persones que han superat el curs de COMPETIC 2 o estan en possessió del certificat ACTIC MITJÀ. Recull les cinc competències del nivell avançat de l'acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació .

ESTRUCTURA DEL CURS:

El nivell COMPETIC 3 engloba les 5 competències del nivell avançat:

4.- Tractament de la informació escrita (Tractament text).

5.- Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment (Multimèdia).

6.- Tractament de la Informació numèrica (Full de càlcul).

7.- Tractament de les dades (Base de dades).

8.- Presentació de continguts (Presentació).

Cada centre treballa tres competències a elecció.

Enguany, al CFA EUGENI D’ORS oferim les següents competències:

5. Multimèdia

6. Full de càlcul

7. Base de dades.

 

OBJECTIU:

És l’últim curs del currículum COMPETIC. Orientat a aquells alumnes que necessitin un grau d’assoliment enfocat al món laboral, o que volen aprofundir en algunes competències determinades. Es poden anar cursant totes les competències, en diferents cursos.

Superant aquest curs s’obté l’acreditació d’ACTIC AVANÇAT

DURADA: 3 hores/setmana, de setembre a juny.

HORARI: Vespre